این مساله تا سن 18- 15ماهگی  در نتیجه بلوغ فیزیولوژیکی عملکرد حرکت دهانی از بین می رود .افزایش آبریزش دهان در هنگام دندان درآوردن واضح تر است .آبریزش دهان در کودک ممکن است بدون هیچ علت عصب شناختی در سرتاسر دوران پیش از دبستان باقی بماند ،اما فشار اجتماعی یا مداخله رفتاری ساده می تواند آن را متوقف کند .آبریزش دهانی شدید بالای 4 سال غیر طبیعی است.  

 برای تکامل زبان  به سه عامل ذیل نیاز می‌باشد:

1) سالم بودن ساختمان

2) محیط

3) زمان پختگی ( بلوغ ) و یادگیری

 پایه‌ای که ساختار زبانی و به طبع  گفتار ما بر اساس آن رشد می‌کند ، درستی و عدم نقص در ساختمان و عملکرد یا توانایی جبران نقایص می‌باشد . در فردی که به علت مشکل در بلع دچار آبریزش دهانی است ساختمان و عملکرد اندامهای دخیل در گفتار دچار اختلالند . چرا که آبریزش دهانی نشان دهنده مختل بودن حرکات آرواره‌ها ، زبان ، لبها در حد مورد نیاز گفتار جهت تولید صحیح می‌باشد . تا زمانیکه کودک نتواند زبان و لب و آرواره‌هایش را برای انجام این اعمال بکار گیرد و به اندازه کافی با آنها تمرین کند نخواهد توانست حرکات سریعتر گفتار را با اعضای داده شده انجام دهد . در چنین فردی ممکن است تولید صداهای خصوصاً صداهای سایشی مثل / س، ش، ز ،ژ / و صداهای دولبی / پ ، ب ، م / دچار اختلال باشند .  در افراد دیزارتری (Dysarthria) و آفازی(Aphasia) و فلج مغزی ( CEREBRAL PALSY ) این عارضه شایع است.

 

تنظیم عصبی ترشح  غدد بزاق اصلی

 در سراسر دهان حدود 1000 – 700 عدد غده بزاقی وجود دارد که فقط سه جفت از آنها اصلی بوده و اهمیت بالینی دارد  . این غدد به نامهای 1 ) بنا گوشی  2) تحت فکی  3) زیر زبانی معروفند . منبع بیشتر ترشحات بزاق( 90% )از غدد بنا گوشی و تحت فکی است ترشح بزاق توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می‌شود . اعصاب سمپاتیک باعث کم شدن ترشح می شود  رشته‌های عصبی سمپاتیک از عقده‌های فوقانی گردنی به همراه عروق وارد تمام غدد بزاقی می‌شود . غدد بزاقی توسط تحریکات پاراسمپاتیکی صادره از هسته‌های بزاق کنترل می ‌شود این هسته ‌ها در محل اتصال بصل النخاع و پل مغزی قرار دارند و بوسیله محرکهای چشایی و تماسی از زبان و سایر نواحی دهان تحریک می‌شوند .بیشتر محرکهای چشایی بزاق موجب ترشح فراوان آن تا 10 – 5 میلی متر در دقیقه یا افزایش 8-20 برابر میزان ترشح پایه می باشد همچنین برخی محرکهای تماسی از قبیل اشیاء صاف موجب ترشح بیشتری از بزاق در مقایسه با اشیاء ناصاف می شوند .  همچنین تولید بزاق می‌تواند بوسیله تحریکاتی که از مراکز فوقانی سیستم عصبی مرکزی به هسته‌های بزاقی می‌رسند تحریک یا مهار شوند . ناحیه اشتها در مغز تا حدودی این اثرات را تنظیم می‌کند که این ناحیه در مجاورت مراکز پاراسمپاتیکی هیپو تالاموسی قدامی قرار گرفته و تا حدود زیادی به پاسخ به تحریکات صادره از نواحی چشایی و بویایی قشر مغز فعال می شود .  رشته‌های اعصاب پارا سمپاتیک برای غده بنا گوشی همراه با عصب زبانی – حلقی ( زوج 9 ) به عقده بنا گوشی می‌رسد و در آنجا بعد از ایجاد سیناپس با گوشی – گیجگاهی وارد غده بنا گوشی می‌شود .

رشته های پاراسمپاتیکی برای غدد تحت فکی همراه با عصب صورتی ( زوج 7 ) طی مسیر می‌کنند و وارد گوش میانی خود را به عصب طنابی صماخی رسانده و از آنجا بعد از سیناپس وارد غده زیر زبانی و تحت فکی می شوند .

 

عوامل افزایش دهنده ترشح بزاق

1.        اختلالات غدد بزاقی

 الف) عدم تشکیل غدد بزاقی                                 ب)خشکی دهان

ج)هیپر پلازی غدد کام                                        

2.        حالات فیزیولوژیک   3– بیماریهای عفونی   4– تحریکات موضعی

5 – داروها   6 –برخی اختلالات سیستم عصبی

 

انواع آبریزش دهانی

     الف:بر حسب شدت           ب:بر حسب محل ریزش بزاق

   الف: بر حسب شدت به سه دسته تقسیم مشود .

1-  خفیف:افرادی که آبریزش دهانی خفیف دارند ، بزاق تا خط ورمیلیون(حاشیه قرمز لب ) روی لب ها دیده می شود.

2-  متوسط: در این افراد ریزش بزاق تا چانه می رسد .

3-     شد ید: در این افراد بزاق بر روی لباس هایشان می ریزد .

ب: بر حسب محل ریزش بزاق :

1ــ  آبریزش دهانی قدامی (Anterior  Drooling) : تصور عمومی   از آبریزش دهانی ، ریزش قابل دیدن از قسمت قدام(پیشین) دهان یا لب هاست.

 

اگرچه در افرادی که دچار بد عملکردی حرکتی- دهانی هستند ، بزاق در فضای زیر زبان نیز حبس می شود .

 

2ــ آبریزش دهانی خلفی(Posterior  Drooling) : به ترشحات دهانی که از حفره دهان بیرون نمی رود گفته می شود . در صورت عدم بلع مناسب مواد داخل حلق می شوند وموجب احتقان ، سرفه ،استفراغ(تحریک رفلکس gag) ودر بعضی موارد  وارد نای می شوند .

 

روند طبیعی کنترل آبریزش دهان

سن تقریبی                                      مهارت

یک ماهگی                                   به خاطر تولید کم بزاق بندرت آبریزش دارند .

شش ماهگی                                 در حالتهای به پشت خوابیده و طاقباز و نشسته به  ندرت  آبریزش دارند اما ممکن است در این موقعیت‌ها آبریزش داشته باشند  هنگام غان وغون کردن و هنگامی که شی را توسط دست به دهان می برند . یا به چیزی اشاره می‌کند یا شی را لمس می‌کند یا دندان در می آورد . یا در طول خوردن تغذیه آبریزش داشته باشد .

نه ماهگی                                    زمانیکه می‌خواهد مهارتهای حرکتی درشت مثل غلت زدن و سینه خیز رفتن را کسب کند آبریزش طولانی‌تری ندارد اما در طول دندان در آوردن این حالت وجود دارد .

    پانزده ماهگی                     در هنگام تکه کردن مواد با دندان آبریزش شدت می‌یابد .

 

عللتهای احتمالی مرتبط  با آبریزش دهانی

·                      کودک کنترل کافی بر روی سر و تنه جهت حمایت از بلع موثر را ندارد .

·                      کاهش کنترل  حین فعالیتهای  حرکتی که نیاز به تعادل بین کار در حال انجام و آبریزش دارد .

·                      دندان در آوردن باعث افزایش تولید بزاق و آبریزش در اطفال می‌شود .

·                      جویدن با ثبات کم و ناکافی، بلع مناسب را دشوار کرده و می‌تواند باعث آبریزش شود .

·                      بلع نادرست خود می تواند منجر به آبریزش بیش از حد شود .

·                      آبریزش می‌تواند ناشی از یک وضعیت دهانی کاملاً باز باشدکه به بزاق اجازه جمع شدن و تامین فشار لازم برای آغاز کردن و به جریان انداختن بلع را نمی‌دهد . این حالت دهان خود می‌تواند ناشی از یک عملکرد و هماهنگی عضلانی ضعیف یا گرفتگی بینی و عفونت های مزمن دستگاه تنفسی فوقانی باشد .

·                      تن عضلانی کاهش یا افزایش یافته در گونه‌ها و لبها می‌تواند منجر به بلع ناکافی و آبریزش بیش از حد شود .

·                      بسامد ناکافی بلع باعث افزایش بزاق از میزان قابل جمع شدن در دهان و در نتیجه آبریزش می شود .

·                      افزایش تولید بزاق ناشی از خوردن غذاهای شیرین .

·                      افزایش بزاق می‌تواند ناشی از مصرف برخی داروها باشد .

·                      بد عملکردی اعصاب جمجه‌ای می‌تواند باعث ناتوانی از کنترل کافی مکانیسم بلع باشد .

·                      آبریزش می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای بدست ‌آوردن توجه باشد .

 

علتهای اختلال بلع

1ـ اختلال در عملکرد حس داخل دهانی

 یانگ (Yung) وبورگ مایر (Burg  Mayer) در سال 1983 تحت گزارشی عنوان کردند که اختلال در درک حسی از دست دادن بزاق دهان عامل اصلی آبریزش دهان در کودکان  عقب مانده ذهنی و فلج مغزی است .

   گروهی از محققان هم شواهدی دال بر اختلال در عملکرد حس داخل دهانی در کودکان وافراد بزرگسال فلج مغزی که مشکل آبریزش دهانی دارند یافته اند .حس های موجود در ناحیه‌ی دهان و اطراف آن عبارتند از:درد ،حرارت ،لمس ،فشاروحس عمقی .

 

2ـ بد عملکردی حرکتی دهانی : علت آن درگیری عضلات و اعصاب شرکت کننده در عمل بلع است پس باید به عضلات و نحوه ارزیابی شان و سپس اعصاب و نحوه ارزیابی آنها دقت داشته باشیم ارزیابی اعصاب شماره 10،11،12 ، 9 ، 7 ، 5  لازم می‌باشد .

عضلاتی که در عملکرد حرکتی دهانی نقش دارندعبارتند از : ماهیچه‌های دهان ،

عضلات  جویدن ، عضله زبان ، عضلات حلق وعضلات حنجره .

 

3ـ اشکالات ساختمانی اندام گویایی :شامل اختلال درساختمان لب ها ، زبان ، قوس دندانیفکی وکام وحلق است .انواع بد شکلی‌های دندانی و بد قرارگیری زبان نیز مورد توجه قرار می گیرد .

 

4 – اختلال در هماهنگی بلع و تنفس

 

 ارزیابی آبریزش دهانی

توسط گروهی متشکل از متخصص گوش و حلق و بینی (( ENT  آسیب شناس گفتار و زبان و دندانپزشک انجام می‌‌‌شود . از سایر متخصصان بر حسب نیاز استفاده می شود .

 

 

درمان آبریزش دهان

6 نوع درمان برای بیمارانی که دارای آبریزش دهانی دارند وجود دارد که انتخاب هر کدام بر اساس نیاز بیمار انجام می‌گیرد .

1-     درمان خود به خودی

2-     روش تسهیل بلع

الف ) درمان بد عملکردی حس داخل دهانی

ب ) تسهیل ساز ی عصبی – عضلانی ( دکتر فالک )

ج )درمان عملکردی عضله(MFT)

3-     تصحیح عوامل آسیب شناختی و موقعیتی

4-     دارو درمانی

5-     رفتار درمانی

6-     جراحی

 

مشکلات ناشی ازآبریزش دهان

         فردی که دچار آبریزش دهان است هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی دچار آسیب می شود . آبریزش دهان انتقال عفونت را آسان می کند ، بیمار ممکن است لباس خود یا دیگران ، وسایل واثاثیه منزل را آلوده کند . تجزیه بزاق باعث استشمام بوی بد از دهان فرد می‌شود ،در نتیجه افراد خانواده و یا بستگان نزدیک کمتر آن‌ها را در آغوش می‌گیرند ویا می‌بوسند . فرد احساس می‌کند که در اجتماع مورد پذیرش واقع نمی‌شود وکوشش‌هایش برای حضور در اجتماع با شکست مواجه می شود . فرد عقب‌مانده‌ای که با مشکل عصب شناختی شدید دچارآبریزش زیاد از دهان  است ،نیاز به چندین بار تعویض لباس در هر روز دارد. همچنین آبریزش دهان در فصل سرما باعث خشک شدن و ترک خوردن صورت و اطراف لب‌ها می‌شود ،به علاوه اگر علت آبریزش دهان افزایش بزاق باشد باعث می‌شود تعادل یونی خون وسرم به هم بخورد و اگر بیمار آن را قو رت دهد ، قورت دادن اضافی باعث ایجاد حالت تهوع وگاهی استفراغ می گردد .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱

 

این مساله تا سن 18- 15ماهگی  در نتیجه بلوغ فیزیولوژیکی عملکرد حرکت دهانی از بین می رود .افزایش آبریزش دهان در هنگام دندان درآوردن واضح تر است .آبریزش دهان در کودک ممکن است بدون هیچ علت عصب شناختی در سرتاسر دوران پیش از دبستان باقی بماند ،اما فشار اجتماعی یا مداخله رفتاری ساده می تواند آن را متوقف کند .آبریزش دهانی شدید بالای 4 سال غیر طبیعی است.  

 برای تکامل زبان  به سه عامل ذیل نیاز می‌باشد:

1) سالم بودن ساختمان

2) محیط

3) زمان پختگی ( بلوغ ) و یادگیری

 پایه‌ای که ساختار زبانی و به طبع  گفتار ما بر اساس آن رشد می‌کند ، درستی و عدم نقص در ساختمان و عملکرد یا توانایی جبران نقایص می‌باشد . در فردی که به علت مشکل در بلع دچار آبریزش دهانی است ساختمان و عملکرد اندامهای دخیل در گفتار دچار اختلالند . چرا که آبریزش دهانی نشان دهنده مختل بودن حرکات آرواره‌ها ، زبان ، لبها در حد مورد نیاز گفتار جهت تولید صحیح می‌باشد . تا زمانیکه کودک نتواند زبان و لب و آرواره‌هایش را برای انجام این اعمال بکار گیرد و به اندازه کافی با آنها تمرین کند نخواهد توانست حرکات سریعتر گفتار را با اعضای داده شده انجام دهد . در چنین فردی ممکن است تولید صداهای خصوصاً صداهای سایشی مثل / س، ش، ز ،ژ / و صداهای دولبی / پ ، ب ، م / دچار اختلال باشند .  در افراد دیزارتری (Dysarthria) و آفازی(Aphasia) و فلج مغزی ( CEREBRAL PALSY ) این عارضه شایع است.

 

تنظیم عصبی ترشح  غدد بزاق اصلی

 در سراسر دهان حدود 1000 – 700 عدد غده بزاقی وجود دارد که فقط سه جفت از آنها اصلی بوده و اهمیت بالینی دارد  . این غدد به نامهای 1 ) بنا گوشی  2) تحت فکی  3) زیر زبانی معروفند . منبع بیشتر ترشحات بزاق( 90% )از غدد بنا گوشی و تحت فکی است ترشح بزاق توسط اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک کنترل می‌شود . اعصاب سمپاتیک باعث کم شدن ترشح می شود  رشته‌های عصبی سمپاتیک از عقده‌های فوقانی گردنی به همراه عروق وارد تمام غدد بزاقی می‌شود . غدد بزاقی توسط تحریکات پاراسمپاتیکی صادره از هسته‌های بزاق کنترل می ‌شود این هسته ‌ها در محل اتصال بصل النخاع و پل مغزی قرار دارند و بوسیله محرکهای چشایی و تماسی از زبان و سایر نواحی دهان تحریک می‌شوند .بیشتر محرکهای چشایی بزاق موجب ترشح فراوان آن تا 10 – 5 میلی متر در دقیقه یا افزایش 8-20 برابر میزان ترشح پایه می باشد همچنین برخی محرکهای تماسی از قبیل اشیاء صاف موجب ترشح بیشتری از بزاق در مقایسه با اشیاء ناصاف می شوند .  همچنین تولید بزاق می‌تواند بوسیله تحریکاتی که از مراکز فوقانی سیستم عصبی مرکزی به هسته‌های بزاقی می‌رسند تحریک یا مهار شوند . ناحیه اشتها در مغز تا حدودی این اثرات را تنظیم می‌کند که این ناحیه در مجاورت مراکز پاراسمپاتیکی هیپو تالاموسی قدامی قرار گرفته و تا حدود زیادی به پاسخ به تحریکات صادره از نواحی چشایی و بویایی قشر مغز فعال می شود .  رشته‌های اعصاب پارا سمپاتیک برای غده بنا گوشی همراه با عصب زبانی – حلقی ( زوج 9 ) به عقده بنا گوشی می‌رسد و در آنجا بعد از ایجاد سیناپس با گوشی – گیجگاهی وارد غده بنا گوشی می‌شود .

رشته های پاراسمپاتیکی برای غدد تحت فکی همراه با عصب صورتی ( زوج 7 ) طی مسیر می‌کنند و وارد گوش میانی خود را به عصب طنابی صماخی رسانده و از آنجا بعد از سیناپس وارد غده زیر زبانی و تحت فکی می شوند .

 

عوامل افزایش دهنده ترشح بزاق

1.        اختلالات غدد بزاقی

 الف) عدم تشکیل غدد بزاقی                                 ب)خشکی دهان

ج)هیپر پلازی غدد کام                                        

2.        حالات فیزیولوژیک   3– بیماریهای عفونی   4– تحریکات موضعی

5 – داروها   6 –برخی اختلالات سیستم عصبی

 

انواع آبریزش دهانی

     الف:بر حسب شدت           ب:بر حسب محل ریزش بزاق

   الف: بر حسب شدت به سه دسته تقسیم مشود .

1-  خفیف:افرادی که آبریزش دهانی خفیف دارند ، بزاق تا خط ورمیلیون(حاشیه قرمز لب ) روی لب ها دیده می شود.

2-  متوسط: در این افراد ریزش بزاق تا چانه می رسد .

3-     شد ید: در این افراد بزاق بر روی لباس هایشان می ریزد .

ب: بر حسب محل ریزش بزاق :

1ــ  آبریزش دهانی قدامی (Anterior  Drooling) : تصور عمومی   از آبریزش دهانی ، ریزش قابل دیدن از قسمت قدام(پیشین) دهان یا لب هاست.

 

اگرچه در افرادی که دچار بد عملکردی حرکتی- دهانی هستند ، بزاق در فضای زیر زبان نیز حبس می شود .

 

2ــ آبریزش دهانی خلفی(Posterior  Drooling) : به ترشحات دهانی که از حفره دهان بیرون نمی رود گفته می شود . در صورت عدم بلع مناسب مواد داخل حلق می شوند وموجب احتقان ، سرفه ،استفراغ(تحریک رفلکس gag) ودر بعضی موارد  وارد نای می شوند .

 

روند طبیعی کنترل آبریزش دهان

سن تقریبی مهارت

یک ماهگی   به خاطر تولید کم بزاق بندرت آبریزش دارند .

شش ماهگی      در حالتهای به پشت خوابیده و طاقباز و نشسته به  ندرت  آبریزش دارند اما ممکن است در این موقعیت‌ها آبریزش داشته باشند  هنگام غان وغون کردن و هنگامی که شی را توسط دست به دهان می برند . یا به چیزی اشاره می‌کند یا شی را لمس می‌کند یا دندان در می آورد . یا در طول خوردن تغذیه آبریزش داشته باشد .

نه ماهگی    زمانیکه می‌خواهد مهارتهای حرکتی درشت مثل غلت زدن و سینه خیز رفتن را کسب کند آبریزش طولانی‌تری ندارد اما در طول دندان در آوردن این حالت وجود دارد .

    پانزده ماهگی  در هنگام تکه کردن مواد با دندان آبریزش شدت می‌یابد .

 

عللتهای احتمالی مرتبط  با آبریزش دهانی

·     کودک کنترل کافی بر روی سر و تنه جهت حمایت از بلع موثر را ندارد .

·      کاهش کنترل  حین فعالیتهای  حرکتی که نیاز به تعادل بین کار در حال انجام و آبریزش دارد .

·        دندان در آوردن باعث افزایش تولید بزاق و آبریزش در اطفال می‌شود .

·       جویدن با ثبات کم و ناکافی، بلع مناسب را دشوار کرده و می‌تواند باعث آبریزش شود .

·       بلع نادرست خود می تواند منجر به آبریزش بیش از حد شود .

·      آبریزش می‌تواند ناشی از یک وضعیت دهانی کاملاً باز باشدکه به بزاق اجازه جمع شدن و تامین فشار لازم برای آغاز کردن و به جریان انداختن بلع را نمی‌دهد . این حالت دهان خود می‌تواند ناشی از یک عملکرد و هماهنگی عضلانی ضعیف یا گرفتگی بینی و عفونت های مزمن دستگاه تنفسی فوقانی باشد .

·    تن عضلانی کاهش یا افزایش یافته در گونه‌ها و لبها می‌تواند منجر به بلع ناکافی و آبریزش بیش از حد شود .

·      بسامد ناکافی بلع باعث افزایش بزاق از میزان قابل جمع شدن در دهان و در نتیجه آبریزش می شود .

·       افزایش تولید بزاق ناشی از خوردن غذاهای شیرین .

·         افزایش بزاق می‌تواند ناشی از مصرف برخی داروها باشد .

·     بد عملکردی اعصاب جمجه‌ای می‌تواند باعث ناتوانی از کنترل کافی مکانیسم بلع باشد .

·    آبریزش می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای بدست ‌آوردن توجه باشد .

 

علتهای اختلال بلع

1ـ اختلال در عملکرد حس داخل دهانی

 یانگ (Yung) وبورگ مایر (Burg  Mayer) در سال 1983 تحت گزارشی عنوان کردند که اختلال در درک حسی از دست دادن بزاق دهان عامل اصلی آبریزش دهان در کودکان  عقب مانده ذهنی و فلج مغزی است .

   گروهی از محققان هم شواهدی دال بر اختلال در عملکرد حس داخل دهانی در کودکان وافراد بزرگسال فلج مغزی که مشکل آبریزش دهانی دارند یافته اند .حس های موجود در ناحیه‌ی دهان و اطراف آن عبارتند از:درد ،حرارت ،لمس ،فشاروحس عمقی .

 

2ـ بد عملکردی حرکتی دهانی : علت آن درگیری عضلات و اعصاب شرکت کننده در عمل بلع است پس باید به عضلات و نحوه ارزیابی شان و سپس اعصاب و نحوه ارزیابی آنها دقت داشته باشیم ارزیابی اعصاب شماره 10،11،12 ، 9 ، 7 ، 5  لازم می‌باشد .

عضلاتی که در عملکرد حرکتی دهانی نقش دارندعبارتند از : ماهیچه‌های دهان ،

عضلات  جویدن ، عضله زبان ، عضلات حلق وعضلات حنجره .

 

3ـ اشکالات ساختمانی اندام گویایی :شامل اختلال درساختمان لب ها ، زبان ، قوس دندانیفکی وکام وحلق است .انواع بد شکلی‌های دندانی و بد قرارگیری زبان نیز مورد توجه قرار می گیرد .

 

4 – اختلال در هماهنگی بلع و تنفس

 

 ارزیابی آبریزش دهانی

توسط گروهی متشکل از متخصص گوش و حلق و بینی (( ENT  آسیب شناس گفتار و زبان و دندانپزشک انجام می‌‌‌شود . از سایر متخصصان بر حسب نیاز استفاده می شود .

 

 

درمان آبریزش دهان

6 نوع درمان برای بیمارانی که دارای آبریزش دهانی دارند وجود دارد که انتخاب هر کدام بر اساس نیاز بیمار انجام می‌گیرد .

1-     درمان خود به خودی

2-     روش تسهیل بلع

الف ) درمان بد عملکردی حس داخل دهانی

ب ) تسهیل ساز ی عصبی – عضلانی ( دکتر فالک )

ج )درمان عملکردی عضله(MFT)

3-     تصحیح عوامل آسیب شناختی و موقعیتی

4-     دارو درمانی

5-     رفتار درمانی

6-     جراحی

 

مشکلات ناشی ازآبریزش دهان

         فردی که دچار آبریزش دهان است هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی و هم از نظر روانی دچار آسیب می شود . آبریزش دهان انتقال عفونت را آسان می کند ، بیمار ممکن است لباس خود یا دیگران ، وسایل واثاثیه منزل را آلوده کند . تجزیه بزاق باعث استشمام بوی بد از دهان فرد می‌شود ،در نتیجه افراد خانواده و یا بستگان نزدیک کمتر آن‌ها را در آغوش می‌گیرند ویا می‌بوسند . فرد احساس می‌کند که در اجتماع مورد پذیرش واقع نمی‌شود وکوشش‌هایش برای حضور در اجتماع با شکست مواجه می شود . فرد عقب‌مانده‌ای که با مشکل عصب شناختی شدید دچارآبریزش زیاد از دهان  است ،نیاز به چندین بار تعویض لباس در هر روز دارد. همچنین آبریزش دهان در فصل سرما باعث خشک شدن و ترک خوردن صورت و اطراف لب‌ها می‌شود ،به علاوه اگر علت آبریزش دهان افزایش بزاق باشد باعث می‌شود تعادل یونی خون وسرم به هم بخورد و اگر بیمار آن را قو رت دهد ، قورت دادن اضافی باعث ایجاد حالت تهوع وگاهی استفراغ می گردد .

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱

 

درمان ریزش آب دهان

    روش های زیادی برای کنترل آب دهان پیشنهاد شده است ، ولی کمتر مؤثر بوده اند . پزشکان می توانند با انجام عمل جراحی مسیر مجاری بزاق را تصحیح کنند تا بزاق به گلو بریزد . اما این کار توصیه نمی شود .

    خوراکی های مختلف را امتحان کنید . زنان باردار چیزهای مختلف مثل قرص های مکیدنی ، جرعه های متناوب آب ، تنقلات را برای کاهش آب دهان می خورند . با این کار هم مزه بد دهان را از بین می برند و هم بزاق را قورت می دهند . شما هم امتحان کنید ، چون گاهی مؤثر است .

    دارو نخورید . ریزش آب دهان آنقدر مهم نیست که برای قطع آن از داروهای خشک کننده دهان استفاده کنید . خشکی دهان حاصل از دارو یک عارضه جانبی است . این کار مخصوصاً در زنان باردار اهمیت زیادی دارد ، ‌چون دارو ممکن است بر جنین تأثیر بد بگذارد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱

 

 

 

به طور طبیعی، غدد بزاق موجود در دهان، روزانه حدود نیم تا یک‌ونیم لیتر بزاق تولید می کنند. اما به دلیل اینکه بزاق دهان به طور غیرارادی و مکررا قورت داده می شود، متوجه وجود آن در دهانمان نمی شویم.

 

اگر به طور ناگهانی متوجه مقدار زیادی بزاق در دهان خود شوید، نشان دهنده آن است که یا غدد بزاقی بیشتر از حد معمول بزاق تولید می کنند و یا این که شما به سختی و به مقدار کم آن را قورت می دهید.

 

علل

افزایش تولید بزاق در دهان و یا کاهش قورت دادن و نگه داشتن آن در دهان باعث افزایش مقدار بزاق در دهان می شود.

 

علل افزایش تولید بزاق در دهان:

- دندان مصنوعی جدید و یا نامتناسب با اندازه دهان

 

- بیماری ریفلاکس یا بازگشت اسید و محتویات معده به مری

 

- عفونت دهان و یا گلو

 

- برخی داروها مثل کلونازپارم و کلوزاپین

 

- بارداری

 

- استوماتیت (التهاب و ورم مخاط دهان)

اگر افزایش بزاق دهان دائمی بود، نزد پزشک بروید. پزشک معلوم می کند که این افزایش بزاق، به دلیل افزایش تولید آن است، یا کاهش قورت دادن آن

 

عللی که به ندرت باعث افزایش تولید بزاق در دهان می شوند:

 

- مسمومیت با آرسنیک

 

- فلج بل (عارضه ای که باعث ضعیف یا فلج شدن عضلات صورت می شود)

 

- آترزی مری ( یک نوع اختلال مادرزادی که در آن مری به طور کامل و مناسب رشد نمی کند)

 

- مسمومیت با جیوه

 

- بیماری هاری(بیماری کشنده ای که توسط بزاق دهان حیوانات آلوده به انسان منتقل می شود)

 

- سیفیلیس (یک نوع بیماری عفونی که با رابطه جنسی منتقل می شود)

 

- بیماری سل (یک نوع بیماری عفونی که ریه ها را مبتلا می کند)

 

 

علل کاهش توانایی قورت دادن بزاق یا نگه داشتن آن در دهان:

- سینوزیت حاد

 

- آلرژی ها

 

- سینوزیت مزمن و طولانی مدت

 

-  بزرگی لوزه سوم

 

- تومورهایی که روی حرکات زبان و یا لب ها تأثیر می گذارند.

 

 

مشکلاتی که روی هماهنگی عضلات و یا عملکرد حفره دهانی شما تأثیر می گذارند، ممکن است باعث کاهش توانایی قورت دادن بزاق یا نگه داشتن آن در دهان شوند. این مشکلات عبارتند از:

- بیماری ALS یک نوع بیماری عصبی مزمن که باعث ضعف عضلات و ناتوانی می شود.

 

- اوتیسم

 

- فلج مغزی (عارضه ای که باعث ناهماهنگی حرکات بدن می شود)

 

- دمانس یا زوال عقلی

 

- سندرم داون یا منگولیسم

 

- سندرم ایکس شکننده (یک نوع عقب ماندگی ذهنی ارثی)

 

- بیماری ام اس (در این بیماری، سیستم ایمنی بدن به لایه پوشاننده اعصاب حمله می کند و آن را از بین می برد)

 

- میاستنی گراویس (یک نوع اختلال ضعف عضلانی)

 

- بیماری پارکینسون

 

- سکته مغزی

 

چه موقع نزد پزشک برویم؟

اگر افزایش بزاق دهان دائمی بود، نزد پزشک بروید. پزشک معلوم می کند که این افزایش بزاق، به دلیل افزایش تولید آن است، یا کاهش قورت دادن آن.

 

برای درمان این مشکل، باید علت ایجادکننده آن مشخص و درمان شود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۳۱

 

مرى در سطح ششمین مهرهٔ گردنى و از خلف غضروف کریکوئید آغاز
مىشود. در توراکس، مرى از پشت قوس آئورت و برونش اصلى چپ عبور مىکند، از طریق شکاف
مروى دیافراگم وارد شکم مىشود، و در فوندوس معده ختم مىشود. در حالت طبیعى حدود ۲
تا ۴ سانتىمتر از مرى در زیر دیافراگم قرار مىگیرد. محل اتصال بین معده و مرى با
تاخوردگى صفاق برروى معده و لیگامان فرنوازوفاژیال بر روى مرى در جاى طبیعى خود در
درون شکم نگه داشته مىشود. وقتى که این لیگامان به شکاف مروى مىرسد، به سمت بالا و
برروى قسمت تحتانى مرى تا مىخورد و تا ۲ تا ۴ سانتىمتر بالاى دیافراگم، بر روى
لایهٔ عضلانى حلقوى بالاى اسفنکتر گاستروازوفاژیال قرار مىگیرد.

در مری، سه
ناحیهٔ تنگى آناتومیک وجود دارد: ۱. در سطح غضروف کریکوئید (اسفنکتر
فارنگوازوفاژیال)؛ ۲. در ناحیهٔ میانى توراکس، بهدلیل فشار ناشى از قوس آئورت و
برونش اصلى چپ؛ و ۳. در سطح شکاف مروى دیافراگم (اسفنکتر گاستروازوفاژیال).


در بالغین، طول مرى از سطح دندان پیشین فوقانى تا عضلهٔ کریکوفارنژئوس ۱۵۸
تا ۲۰ سانتىمتر، تاقوس آئورت ۲۰ تا ۲۵ سانتىمتر، تا ورید ریوى تحتانى ۳۰ تا ۳۵
سانتىمتر؛ و تا محل اتصال کاردیوازوفاژیال حدود ۴۰ تا ۴۵ سانتىمتر است.


ساختار عضلانى حلق و یکسوم فوقانى مرى از نوع مخطط است؛ بقیهٔ عضلات از جنس
عضلهٔ صاف هستند. فیبرهاى عضلانى نظیر مجراى روده بهصورت دو لایهٔ حلقوى داخلى و
طولى خارجى قرار گرفتهاند.

خونرسانى به مرى در همهٔ افراد یکسان است.
انتهاى فوقانى از شاخههاى شریانهاى تیروئیدى تحتانى خون مىگیرد. قسمت توراسیک،
شاخههائى از ش ریانهاى برونشیال و شاخههاى مروى که مستقیماً از آئورت منشعب مىشوند
دریافت مىکند. شریانهاى بیندندهاى نیز ممکن است در خونرسانى شرکت داشته باشند.
قسمتهاى دیافراگماتیک و شکمى مرى از شریان فرنیک تحتانى چپ و شاخههاى ازوفاژیال
شریان گاستریک چپ تغذیه مىشوند.

درناژ وریدى پیچیدهتر و متغیرتر است.
مهمترین وریدها آنهائى هستند که قسمت تحتانى مرى را درناژ مىکنند. خون این ناحیه به
شاخههاى ازوفاژیال ورید کرونر که خود به ورید پورت مىریزد، تخلیه مىشود. این ارتباط
یک راه مستقیم بین جریان خون پورت و درناژ وریدى قسمت تحتانى مرى و قسمت فوقانى
معده برقرار مىکند. وقتى که سیستم پورت مسدود مىشود، مثلاً در سیروز کبدی، خون از
طریق ورید کرونر و شبکهٔ وریدى مرى به سمت بالا منحرف مىشود و نهایتاً از طریق ورید
آزیگوس به درون ورید اجوف فوقانى مىریزد.

لایهٔ مخاطى مرى از اپىتلیوم
سنگفرشى مطبق تشکیل شده است حاوى غدد منتشر مخاطى نیز مىباشد. مرى هیچ لایهٔ سروزى
ندارد و بههمین دلیل پس از آسیبها یا آناستوموزهاى جراحى بهسرعت سایر مناطق دستگاه
گوارش بهبود پیدا نمىکند.

مری
در داخل مدیاستن و درون قفسه سینه جای دارد به طوری که در جلوی ستون مهره ها و پشت
نای و قلب قرار می گیرد . این لوله عضلانی توخالی حدود 25 سانتی متر طول دارد و از
سوراخی به نام هیاتوس دیافراگمی از میان دیافراگم عبور می کند . بقیه لوله گوارش
داخل حفره صفاق جای دارد . مری با روندی هماهنگ ، انتقال مواد غذایی خورده شده را
از دهان به معده به عهده دارد . توانایی مری برای انتقال غذا یا مایع به وسیله دو
اسفنگتر تسهیل می گردد .
اسفنگتر فوقانی مری ( UES : Upper Esophageal Sphincter
) یا اسفنگتر تحت حلقی باز می شود و به لقمه غذایی اجازه عبور به مری را می دهد و
سپس بسته می شود تا مانع آسپیراسیون مواد خورده شده به داخل نای شود . UES در محل
اتصال حلق و مری قرار دارد . اسفنگتر تحتانی مری (LES : Lower Esophageal Sphincter
) یا کاردیا در آغاز بلع باز می شود تا زمانی که لقمه غذایی وارد معده شود باز می
ماند ، بعد بسته می شود و مانع ریفلاکس مواد بلعیده شده به داخل مری می گردد . LES
در محل اتصال مری به معده قرار دارد .

علائم بیماری های مری
:
سوزش سر دل ( Pyrpsis – Heart Burn )
یکی از شایع ترین علائم بیماری های
مری است . این علامت اغلب به صورت احساس سوزش در ناحیه اپی گاستر که به سمت قفسه
سینه بالا می رود ، توصیف می شود . سوزش سر دل از جملع علائم اصلی ریفلاکس معده به
مری است و در موراد زیر احتمال بیشتر است : پس از صرف غذا ، در هنگام خوابیدن به
پشت ، پس از افزایش فشار داخل شکمی ( خم شدن یا بلند کردن اجسام ) . برخی از مواد
غذایی سبب سوزش سر دل می شوند : غذاهای چرب ، غذاهای تند ، شکلات . معمولا سوزش سر
دل بطور موقت با مصرف آنتی اسید ها بهبود می یابد . ممکن است سوزش سر دل با
ریگورژیتاسیون مایع تلخ یا ترش تا پشت حلق و یا تولید بیش از حد بزاق همراه باشد
.

ریگورژیتاسیون ( Water Brash – Regurgitation )

برگشت محتویات معده
به دهان که در اثر آن مایعی ترش یا تلخ از معده به دهان پس می زند را ریگورژیتاسیون
می نامند ( برگشت بدون اینکه تلاشی صورت گرفته باشد ) اغلب هنگام شب یا هنگامی که
بیمار خم می شود بوجود می آید .
تولد بیش از حد بزاق را Water Brush می نامند .
پر شدن ناگهانی دهان با مایعی شفاف و مختصری شور . این حالت نوعی ریفلاکس با واسطه
عصب واگ است که در نتیجه وجود اسید در داخل مری ایجاد می شود و نقش حفاظتی دارد
.

دیسفاژی ( Dysphagia )
به معنی دشواری بلع است که شایعترین علامت در
بیماری های مری است . بیمار اغلب ذکر می کند که لقمه غذایی گیر می کند یا به آرامی
پایین می رود . ممکن است بیمار برای نشان دادن محل گیر کردن لقمه غذایی به گردن یا
قفسه سینه خود اشاره کند ، اما محلی که نشان می دهد با محل واقعی انسداد ارتباط
خوبی ندارد . دیسفاژی به دو نوع تقسیم می شود :
دیسفاژی دهانی – حلقی (
اوروفارنژیال ) ، نوعی اختلال در آغاز بلع است که در اثر بیماری های عصبی یا عضلانی
ایجاد می شود : بیماری پارکینسون ، سکته مغزی ، مولتیپل اسکلروز ، میاستینی گراویس
.
دیسفاژی مروی می تواند از علل زیر ناشی شود :
انسداد مکانیکی مری : در
بیماران مبتلا به انسداد مکانیکی ، تا مراحل انتهایی بیماری ، دیسفاژی پیشرونده
تنها در برابر بلع مواد جامد وجود دارد . در مراحل انتهایی بیماری ، ممکن است
انسداد آنقدر شید شود که در برابر عبور مایعات نیز مانع ایجاد کند .
اختلال تحرک
مری : بیماران مبتلا به اختلال حرکتی ناشی از آشالازی و اسپاسم منتشر مری دچار
دیسفاژی در برابر بلع مایعات و مواد جامد به طور یکسان هستند .

آفاژی (
Aphagia )
انسداد کامل مری است که معمولا ناشی از گیر کردن لقمه های بزرگتر از 4
سانتی متر می باشد و یکی از موارد اورژانس پزشکی می باشد .

ادینوفاژی (
Odynophagia )
ادینوفاژی به معنی درد در هنگام بلع است . بلعیدن مواد سوزاننده ،
ازوفاژیت عفونی و یا دارویی مری ، شایع ترین علل بلع دردناک هستند
.

فاگوفوبی ( Phagophobia )
فاگوفوبی به معنی ترس از عمل بلع و امتناع از
بلع است . این مساله در افراد هیستریک ، ابتلا به کزاز و فلج حلق ( به خاطر ترس از
آسپیراسیون ) روی می دهد . ضایعات التهاب دردناک که باعث اودینوفاژی می شوند نیز می
توانند موجب امتناع از بلعیدن شوند .

گلبوس حلقی ( Golbus Pharyngeous
)
احساس وجود دائمی توده در گلو بدون وجو مشکل در عمل بلع بخصوص در بیماران
مبتلا به اختلالات روحی به ویژه زنان می باشد .

درد قفسه سینه (Chest Pain
)
درد قفسه سینه می تواند علامتی از بیماری مروی باشد و اغلب در نتیجه ریفلاکس
معده به مری یا اختلالحرکتی مری ایجاد می شود . مسیر های عصبی انتقال دهنده درد
قلبی و مروی یکسان هستند و بدین ترتیب درد قلبی و مروی شبیه به هم به نظر می رسند .
بنابراین درد قفسه سینه ناشی از ریفلاکس می تواند شبیه درد آنژین قلبی باشد و به
گردن و فک انتشار یافته ، با مصرف نیترات ها ( که حرکت مری را تنظیم می کند ) بهبود
یابد و با فعالیت آغاز شود . در بیماران قلبی به ندرت درد قفسه سینه بیمار را از
خواب بیدار می کند و به ندرت با آنتی اسید برطرف می شود . همچنین دردی که برای ساعت
ها بدون علائم همراه باقی می ماند ، بیشتر نشان دهنده درگیری مری است
.

آسپیراسیون مواد غذایی
موجب برگشت غذا از بینی و ورود غذا به مجاری
تنفس در خلال بلع می شود که از خصوصیات تشخیص دیسفاژی دهانی – حلقی است
اختلالات مربوط به مریمری
لوله ای عضلانی با دیواره ای مخاطی است که از ته حلق شروع شده و در حدود 4سانتیمتری
زیر دیافراگم پایان می یابد . اسفنگتر تحتانی که اسفنگتر مری معده ای نیز گفته می
شود در محل اتصال مری به معده قرار دارد و اسفنگر فوقانی در محل اتصال حلق و مری
قرار دارد .


اختلال در بلع ( دیسفاژی) : شایعترین نشانه
در بیماری مری است
آکلازی : عدم وجود یا نارسایی در حرکات دودی قسمت انتهایی
مری
علایم : سختی در بلع ، احساس چسبیدن غذا به مری ، پیروزیس ، عوارض
ریوی
تشخیص : بلع باریم ، توموگرافی کامپیوتری ، آندوسکوپی ، مانومتری
مری
مراقبت و درمان : بیمار به آرامی غذا بخورد ، همراه غذا آب بنوشد ، بلوک
کننده های کانال کلسیم و نیتراتها ، تزریق سم بوتولینوم به مری ، در نهایت اتساع
مری با فشار هوا یا عمل جراحی


اسپاسم منتشر : نوعی
اختلال حرکتی مری است که علت آن ناشناخته است اما تنیدگی میتواند در مری ایجاد
انقباض کند .
علایم : سختی یا درد هنگام بلع ، درد قفسه سینه مشابه اسپاسم
کرونر
تشخیص : مانومتری مری ، بلع باریم
مراقبت و درمان : آرامبخشها ،
نیتراتهای طولانی اثر ، بلوک کننده های کانال کلسیم ، خوردن غذا به مقدار کم و در
دفعات بیشتر ، غذای نرم ، ایجاد اتساع به وسیله هوا ، ازوفاگومیوتومی ،
جراحیفتق هیاتال : دو نوع دارد
1 - محوری یا لغزشی : قسمت
بالایی معده و محل اتصال مری به معده به طرف بالا حرکت کرده و به درون و بیرون قفسه
سینه می لغزد
2- فتق مجاور مری:زمانی ایجاد می شود که تمام قسمت مری از دیافراگم
به درون قفسه سینه حرکت کرده و در مجاورت مری قرار می گیرد
علایم : در فتق محوری
سوزش سر دل ، ریگورژیتاسیون ، بلع مشکل
در مجاور مری احساس پری یا درد قفسه سینه
بعد از هر غذا ،ریفلاکس معمولا ایجاد نمیشود چون اسفنگتر مری سالم است . عوارض آن
شامل خونریزی ، انسداد و احتقان است
تشخیص : اشعه ایکس،بلع باریم و
فلوروسکوپی
مراقبت و درمان : در نوع محوری خوردن غذا به مقدار کم و دفعات بیشتر
، تا یک ساعت بعد از خوردن غذا از دراز کشیدن خودداری کند ، سر تخت بالا باشد ،
درمان داخلی و جراحی فتق مجاور مری مشابه ریفلاکس است و گاهی نیازمند جراحی اورژانس
هستند

دیورتیکول : بیرون زدگی بافت مخاط و زیر مخاطی از
دیواره ضعیف عضلانی

علایم دیورتیکول : در دیورتیکول حلقی بلع مشکل ، احساس
پری در گردن ، ریگورژیتاسیون ، صدای غلغل بعد از خوردن غذا ، تنفس بدبو و احساس
ترشی دهان
در نوع میانی نشانه ها حاد نیستند . در نوع اپی فرنیک هم گاهی سختی
بلع و درد قفسه سینه ایجاد می شود


تشخیص : بلع باریم ، ازوفاگوسکوپی
معمولا انجام نمی شود ( پارگی دیورتیکول)
درمان : در نوع حلقی مری تنها درمان
جراحی و برداشتن دیورتیکول است و بعد ایجاد برشی در عضله انگشتری
حلقی


پارگی مری : بوسیله فرورفتن جسم برنده یا گلوله یا
در خلال جراحی یا آندوسکوپی
علایم : درد مداوم ، سختی بلع ،عفونت ، تب ،
لکوسیتوز، افت فشارخون ، پنوموتوراکس
تشخیص : با استفاده از اشعه ایکس ،
فلوروسکوپی
مراقبت و درمان : بدلیل خطر عفونت از آنتی بیوتیک استفاده میشود سوند
بینی معده ای جهت کاهش ترشحات و پیشگیری از ریفلاکس ممنوعیت مواد خوراکی ، تغذیه
کامل وریدی و جراحی در صورت نیاز


جسم خارجی در مری : درد و اشکال در بلع
، گاهی تنگی نفس به علت فشار وارده به نای
درمان : دادن اسید تارتاریک و سدیم
بیکربنات ، گلوکاگون برای شل کردن عضلات ، در صورت عدم موفقیت استفاده از
آندوسکوپی


سوختگی های شیمیایی : در اثر داروهای غیر قابل حل،بلع اسید با
باز قوی
علایم : اشکال در تنفس به دلیل ادم گلو یا تجمع ترشحات، درد شدید هنگام
بلع
درمان : ممنوعیت مواد خوراکی ، درمان شوک ، درد و دیسترس تنفسی ، گذاشتن
سوند بینی معده ای ، مصرف کورتون ، آنتی بیوتیک ، متسع کردن مری ، در صورت درمان
نشدن استفاده از روش جراحی

ریفلاکس معده به مری : به علت عدم کفایت
اسفنگترتحتانی مری ، تنگی پیلور یا اختلال در حرکات دودی
علایم : پیروزیس ، دیس
پپسی ، بلع مشکل ، پس زدن غذا ، افزایش ترشح بزاق ، التهاب مری
تشخیص : اندازه
گیری PHمری برای 12-36 ساعت ، آندوسکوپی ، بلع باریم ، پایش بیلی روبین جهت اندازه
گیری الگوی برگشت صفرا

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٩

 

ناتوانی نعوظ، یکی از علائم افسردگی

عملکرد خوب جنسی نه تنها به وضعیت جسمی شما بلکه به وضعیت روحی و روانیتان نیز مربوط است. جذابیت، قدرت احساسی و انگیزه برخی از عواملی هستند که در زندگی جنسی نقش دارند. ازآنجا که افسردگی باعث می شود احساس پس زدگی، خودآگاهی و بی احساسی کنید، طبیعی است که علاقه شما به رابطه جنسی نیز از بین برود. عدم اعتماد به خود و احساس بی ارزش بودن بدون اینکه بدانید، به اتاق خواب شما هم رخنه می کند. همه این احساسات و عوامل درکنار هم باعث می شود آلت تناسلیتان نتواند به نعوظ دست یابد. افرادیکه مستعد افسردگی هستند هم ممکن است مشکلات اضطراب اجتماعی داشته باشند که باعث ترس از رابطه جنسی می شود. درنتیجه، وقتی رابطه جنسی اتفاق می افتد، اضطراب و استرس درمورد سکس از نعوظ جلوگیری می کند.

ناتوانی نعوظ یکی از عوامل افسردگی

بااینکه اکثر مردها به خاطر ناتوانی نعوظ برای افسردگی بستری نمی شوند اما ناتوانی نعوظ می تواند باعث شروع افسردگی شود. اگر فرد خیلی به این مشکل خود فکر کند، اضطراب و استرس ناشی از آن بقیه مسائل زندگی را نیز مختل می کند. همچنین، رابطه تان نیز با مشکل روبه رو خواهد شد. برهم خوردن رابطه در کنار ناتوانی نعوظ باعث خواهد شد ارزش خودتان را زیر سوال ببرید و احساس پوچی و بیهودگی کنید که یکی از علائم افسردگی است.

افسردگی ناشی از نعوظ و قرص های ضدافسردگی

یک رابطه مهم دیگر بین افسردگی و ناتوانی نعوظ تاثیر قرص های ضدافسردگی است. مقاله ای در سال 2006 بیان کرد که تداول و شیوع ناتوانی نعوظ درمیان افرادیکه از قرص های بازدارنده بالا رفتن سروتونین (SSRI) برای افسردگی استفاده می کنند بین 30 تا 50 درصد می باشد. درحالیکه سایر قرص های ضدافسردگی مثل بازدارنده مونوآمین اکسیداز و تری سیکلیک در برخی از موارد موجب ناتوانی نعوظ شده است، عوارض جانبی جنسی درمورد قرص های SSRI بسیار متداول تر می باشد. گرچه مشکل برخی افراد که به خاطر این قرص ها به مشکل افسردگی دچار شده اند با گذشت زمان کمتر می شود اما برخی دیگر باید تا زمانیکه از این قرص ها استفاده می کنند با این مشکل دست و پنجه نرم کنند.

درمان های ناتوانی نعوظ ایجاد شده به دلیل افسردگی

اگر شما هم از ناتوانی نعوظ به خاطر افسردگی رنج می برید، می توانید از داروهایی مخصوص این مشکل مثل ویاگرا یا سیالیس استفاده کنید. راه حل های پزشکی دیگر برای ناتوانی نعوظ پمپ های آلت تناسلی است که خون را در آلت جنسی نگه می دارد و همچنین جراحی یا ایمپلنت آلت تناسلی. علاوه بر این، حتماً فرد باید رژیم غذایی سالمی را دنبال کند و از مصرف دخانیات و الکل بیش از اندازه خودداری کند و همچنین به اندازه کافی ورزش کند. همه این عوامل می تواند بر عملکرد نعوظ تاثیر داشته باشد. اگر داروها و تغییر در سبک زندگی کارساز نبود، حتماً درمورد درمان رفتار شناختی با پزشک خود مشورت کنید.

پیشگیری

بااینکه هیچ راه خاصی برای جلوگیری از بروز ناتوانی نعوظ و افسردگی وجود ندارد اما آگاه بودن از رابطه بین این دو به شما برای کنترل شدت هرکدام کمک می کند. افسردگی ممکن است موجب بروز ناتوانی نعوظ شود که باعث افزایش علائم افسردگی شما خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکلات حتماً باید از متخصص کمک بگیرید. درمورد مشکلات احساسی خود با پزشکتان صحبت کنید. همچنین روی تاثیرات افسردگی بر میل جنسی خود متمرکز شوید. با فهمیدن رابطه افسردگی با ناتوانی نعوظ خواهید توانست از بروز اختلالات و غیرقابل کنترل شدن آنها جلوگیری کنید.

افسردگی ناشی از ناتوانی نعوظ

عجیب نیست که مردهایی که از ناتوانی نعوظ رنج می برند دچار عصبانیت، خستگی، ناراحتی یا حتی تردید به خود شوند. این احساسات اگر درمان نشوند می تواند نهایتاً منجر به برز افسردگی شود.

افسردگی که همراه با ناتوانی نعوظ ایجاد شود قابل درمان است. اولین قدم برای غلبه بر افسردگی این است که با خودتان، همسرتان و پزشکتان صادق باشید. وقتی مشکلات افسردگیتان را ابراز کردید، کنار آمدن با آن بسیار بسیار راحت تر خواهد شد.

تشخیص افسردگی

افسردگی بیماری است که با ناراحتی مداوم، احساس ناامیدی و دیدگاه منفی گرا همراه است. برخی از علائم افسردگی عبارتند از:

·         اعتماد به نفس پایین

·         عدم علاقه به فعالیت هایی که قبلاً لذت بخش بود (مثل رابطه جنسی، سرگرمی ها)

·         خستگی

·         تغییر در میزان اشتها

·         اختلالات خواب

·         بی احساسی

·         اعتیاد به موادمخدر یا الکل

·         فکر کردن درمورد خودکشی

افسردگی بر احساس فرد نسبت به خودش و زندگی اثر می گذارد. افراد افسرده نمی توانند به راحتی خودشان را جمع و جور کنند و بهبود یابند. بدون درمان، علائم افسردگی تا ابد ادامه می یابند. اما درمان درست و موثر می تواند به اکثرافراد کمک کند دوباره به حال قبل خود برگردند.

اگر فکر می کنید ممکن است دچار افسردگی باشید، لازم نیست در خفا رنج ببرید. افسردگی نشانه ضعف شخصیت نیست. درمورد احساس خود با پزشکتان صحبت کنید.

آزمایش خاصی برای تشخیص افسردگی وجود ندارد اما پزشکان برای تشخیص افسردگی معمولاً به دنبال الگوهای رفتاری خاص در افراد هستند. به این ترتیب سلسله سوالاتی از شما خواهد پرسید. در پاسخ دادن به سوالات با پزشکتان صادق باشید تا آنچه که برای درمان نیاز دارید را در اختیارتان بگذارد.

درمان افسردگی

درمان افسردگی میتواند از طریق دارو، روان درمانی یا ترکیبی از هر دو آنها انجام شود.

·         قرص های ضد افسردگی: داروهای مختلفی برای این منظور وجود دارد مثل پروزاک (Prozac)، زولوفت (Zoloft)، الاویل (Elavil) و ولبوترین (Wellbutrin). برخی قرص های ضدافسردگی می تواند باعث بدتر شدن ناتوانی نعوظ شوند به همین دلیل اهمیت زیادی دارد که درمورد این وضعیت با پزشکتان صادق باشید تا بتواند داروی مناسب برایتان تجویز کند.

·         روان درمانی: در طول درمان یک متخصص روانشناس به شما کمک خواهد کرد مشکلات خود را تشخیص داده و برای از بین بردن آنها تلاش کنید. انواع روان درمانی عبارتند از مشاوره خانواده، مشاوره فردی و مشاوره گروهی.
ارتباط ناتوانی در نعوظ و افسردگی در آقایون ...
 عجیب نیست که مردهایی که از ناتوانی نعوظ رنج می برند دچار عصبانیت، خستگی، ناراحتی یا حتی تردید به خود شوند. این احساسات اگر درمان نشوند می تواند نهایتاً منجر به برز افسردگی شود.

افسردگی که همراه با ناتوانی نعوظ ایجاد شود قابل درمان است. اولین قدم برای غلبه بر افسردگی این است که با خودتان، همسرتان و پزشکتان صادق باشید. وقتی مشکلات افسردگیتان را ابراز کردید، کنار آمدن با آن بسیار بسیار راحت تر خواهد شد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٧

 

 حل ناتوانی جنسی مردان

آیا می شود از اختلال نعوظ پیشگیری کرد؟


حتی در عصر پیشرفت های پزشکی نیز پیشگیری بهترین دارو و درمان است و می تواند به طور قابل توجهی خطر بیماری های قلبی عروقی، دیابت و برخی از انواع سرطان را بکاهد. مقصود اصلی از اقدامات پیشگیرانه، افزایش طول عمر است اما بیشتر مردان در عین حال می خواهند سالمندی سالم و باکیفیتی داشته باشند. اختلال نعوظ یا ایمپوتنس البته به اندازه حمله قلبی یا سکته مغزی بد نیست، اما می تواند باعث ناکامی، شرم و حتی افسردگی در برخی مردان شود. پزشکان، اختلال نعوظ را این طور تعریف می کنند: ناتوانی در ایجاد و حفظ نعوظ آلت در حد کافی برای آمیزش جنسی، دست کم در ۲۵ درصد از روابط زناشویی. طبق این تعریف، حدود ۳۰ میلیون مرد آمریکایی دچار این ناتوانی هستند و تعداد بی شماری نیز درجات ملایم تر آن را تجربه می کنند....

اگرچه نعوظ یک فرآیند طبیعی و غیرارادی است، اما پدیده ای بسیار پیچیده است. مردان دارای کارکرد سالم نعوظی، در طول خواب شبانه خود، بین ۳ تا ۴ بار دچار نعوظ می شوند. نعوظ هایی که در زمان بیداری رخ می دهند، با برانگیختگی هایی ناشی از افکار جنسی و تحریک حسی مربوط هستند و یک ناحیه مغز به نام هیپوتالاموس هماهنگ کننده این تصاویر و حس هاست و تکانه های میل جنسی را از طریق نخاع به لگن می فرستد تا در آنجا با اعصاب دستگاه عصبی خودکار پیوند پیدا کند.

اعصاب حسی از پوست آلت تناسلی و سایر مناطقی شهوت زا نیز به طور مستقیم و بدون دخالت مغز به اعصاب خودکار اتصال دارند. اعصاب خودکار در لگن، در صورت تحریک مناسب، پیام های شیمیایی را به شریان های آلت تناسلی می فرستند و باعث می شوند این عروق گشاد شوند و خون بیشتری را پذیرا شوند. خون به درون «اجسام غاری»، تنه هایی از بافت اسفنجی، هجوم می آورد؛ اجسام غاری متورم می شوند و نعوظ را به وجود می آورند. این بافت نعوظی متورم  شده همچنین روی وریدها فشار می آورد و مانع بازگشت خون اضافی از آلت تناسلی می شود و به این ترتیب، نعوظ حفظ می شود. نعوظ به ۶ برابر افزایش میزان خون در آلت تناسلی بستگی دارد. نعوظ همچنین به مولکول شیمیایی کوچکی به نام اکسید نیتریک وابسته است که به اعصاب اجازه ارتباط برقرار کردن با یکدیگر و با شریان های آلت تناسلی را می دهد. اکسید نیتریک از طریق یک ماده واسطه به نام «گوانوزین مونوفسفات سیکلیک» (cGMP) بر شریان ها اثر می گذارد. قرص ضد ناتوانی جنسی، ویاگرا هم با افزایش دادن میزان cGMP در آلت تناسلی به ایجاد نعوظ کمک می کند.

مرحله نهایی نعوظ، «تورم زدایی» است که در آن، آلت تناسلی دوباره به حالت شل خود بازمی گردد. تورم زدایی معمول به دنبال انزال رخ می دهد، اما ممکن است در صورتی که عمل جنسی به علت یک عمل یا فکر مزاحم قطع شود نیز به وجود آید. در این حالت، شریان های آلت باریک می شوند و وریدها گشاد می شوند و خون از این اندام خارج می شود.

 

 

اختلالات نعوظ و عوامل خطرساز

سن، مهم ترین عامل خطرزاست. تنها ۲ درصد مردان ۴۰ ساله اختلال نعوظ را تجربه می کنند، اما این شمار با افزایش سن بالا می رود. «بررسی سالمندی مردان ماساچوست» نشان می دهد که ۲۵ درصد مردان ۶۵ ساله، ۵۵ درصد مردان ۷۵ ساله، و ۶۵ درصد مردان ۸۰ ساله، اختلال نعوظ را گزارش می کنند. شدت این اختلال نیز با افزایش سن بیشتر می شود. در مجموع، ۳۵ درصد مردان ۴۰ تا ۷۰ ساله اختلال متوسط تا شدید نعوظ دارند و ۵۲ درصد همه مردان درجاتی از اختلال نعوظ را گزارش می کنند. با اینکه سن در نعوظ اهمیت دارد، اما پیری طبیعی مقصر ایجاد اختلال نعوظ نیست. میزان تستوسترون با افزایش سن به تدریج کاهش می یابد، اما در اغلب مردان سالمند در حد طبیعی باقی می ماند. بافت ها با افزایش سن، کشسانی خود را از دست می دهند؛ هدایت عصبی آهسته می شود و استرس افزایش می یابد اما هیچ کدام از این عوامل مسوول میزان بالای اختلال نعوظ در مردان سالمند نیست. در عوض، به نظر می رسد که این وضع به بیماری هایی مربوط باشد که به عروق خونی و اعصاب آسیب می رسانند.


 

برای مثال، در «بررسی سالمندی مردان ماساچوست»، ۳۹ درصد مردان دچار بیماری قلبی، اختلال کامل نعوظ داشتند که این رقم در مورد مردان دیابتی ۲۸ درصد و در مردان مبتلا به فشار خون بالا ۱۵ درصد بود. در مقایسه اختلال نعوظی شدید تنها در ۱۰ درصد مردان هم سنی که به این بیماری ها مبتلا نبودند، وجود داشت اما فشار خون، قلب و قند خون چگونه با نعوظ ارتباط پیدا می کند؟ پاسخ به تصلب شرایین مربوط می شود، بیماری که به عروق خونی در هر جای بدن آسیب می رساند، می تواند به شریان های آلت تناسلی هم آسیب برساند، بنابراین این شریان ها نمی توانند خون لازم برای نعوظ را وارد آلت تناسلی کنند.

آسیب عصبی هم در برخی از مردان، به خصوص دیابتی ها، در این امر دخیل است. تحقیقات متعدد نشان داده اند که سلامت عروق برای کارکرد نعوظی ضروری است. برای مثال، پژوهشگران دانمارکی نشان دادند که ۲۷ درصد مردان مبتلا به فشار خون بالا دچار اختلال شدید نعوظ هستند. این میزان حتی از نتایج «بررسی سالمندی مردان ماساچوست» بالاتر بود، اما پزشکان دانمارکی یک قدم جلوتر رفتند. آنها رشته ای مشروح از آزمایش ها را انجام دادند تا علت اختلال نعوظ را پیدا کند. نتیجه این بود که ۸۹ درصد مردان دچار اختلال نعوظ دچار اختلال کارکرد شریان آلت تناسلی هستند. «بررسی سالمندی مردان ماساچوست» هم نشان داد که میزان خونی کلسترول خوب (HDL) پیش بینی کننده خطر اختلال نعوظ است، هیچ کدام از مردان دارای میزان بالای HDL مشکل نعوظ نداشتند،اما ۱۶ درصد مردان دارای پایین ترین میزان HDL اختلال نعوظ داشتند. دیابت هم می تواند در ایجاد تصلب شریان ها نقش داشته باشد و هم به عصب ها آسیب برساند. بنابراین تعجبی ندارد که دیابت هم باعث اختلال نعوظ می شود.

مردان مبتلا به دیابت نسبت به مردان سالم با احتمال سه برابر بیشتر،  و۱۰ تا ۱۵ سال زودتر دچار اختلال نعوظ می شوند. در مجموع، مردانی که دیابت طولانی مدت نیازمند درمان دارند، ۵۰ درصد خطر دچار شدن به اختلال نعوظی دارند. در مورد رابطه سیگار کشیدن و اختلال نعوظ، یک نظرخواهی از ۴۴۶۲ کهنه سرباز آمریکایی نشان داد که سیگار کشیدن حتی هنگامی که سایر عوامل خطرساز در نظر گرفته می شوند، احتمال اختلال نعوظ را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد. یک بررسی اروپایی نیز روی ۲۰۱۰ مرد نشان داد که مردان سیگاری نسبت به غیرسیگاری ها با احتمال ۱.۷ برابر بیشتر ممکن است به اختلال نعوظ مبتلا شوند. گرچه در مواردی که اختلال نعوظ ناشی از درمان سرطان پروستات یا سایر اختلالات هورمونی غدد درون ریز بدن است، عادات بهداشتی مناسب اثر چندانی بر محافظت از مردان در مقابل اختلال نعوظ ندارد، اما سبک زندگی سالم حتی در این موارد می تواند با جلوگیری از عوامل روانی از جمله مصرف الکل و مواد مخدر که عامل ۱۵ درصد موارد اختلال نعوظ هستند، به مردان کمک کند. نهایتا اینکه پیشگیری نیاز مردان به دارو را کاهش می دهد،  و تا ۲۵ درصد موارد اختلال نعوظ به عوارض جانبی داروهای تجویز شده برای فرد مربوط می شود.

 

 

سبک زندگی و اختلال نعوظ

آیا سبک زندگی می تواند به کارکرد نعوظی مرتبط باشد؟ بر اساس یک بررسی در دانشگاه هاروارد پاسخ این سوال، مثبت است: سبک زندگی یک مرد می تواند بر کارکرد جنسی او اثر بگذارد. برخی از نتایج بررسی های هاروارد به قرار زیر است:

سیگار:

مردی که سیگار می کشد با احتمال ۲/۲ برابر بیشتر نسبت به غیرسیگاری ها دچار اختلال نعوظ می شود.

ورزش:

مردانی که ۳۰ دقیقه در روز ورزش می کنند، نسبت به افراد بی حرکت ۴۱ درصد کمتر احتمال دارد دچار این اختلال شوند. پیگیری مردان شرکت کننده در «بررسی سالمندی مردان ماساچوست» نشان داد که مردان بی حرکت با شروع کردن ورزش حتی در میانسالی می توانند خطر اختلال نعوظ را در خود کاهش دهند.

چاقی:

مردان دارای اضافه وزن، حتی پس از در نظر گرفتن سن، دیابت، ورزش و سایر عوامل خطرساز برای این اختلال نیز با احتمال بیشتری دچار اختلال نعوظ می شوند.

الکل:

مصرف الکل نیز از عوامل خطرساز اختلال نعوظ است.

کمبودهای هورمونی ندرتا عامل اختلال نعوظ هستند، اما اگر اینگونه باشد، درمان جایگزینی هورمونی مشکل را حل خواهد کرد. عوامل روانی هم ممکن است به درمان پاسخ دهند و حتی یک هنگامی یک علت خاص پیدا نمی  شود، بسیاری از مردان از داروهایی که برای درمان اختلال نعوظ وجود دارد، سود می برند. همچنین می توان از پمپ خلأ استفاده کرد که بی خطر و موثر است و در مواردی با جراحی پروتز های آلت تناسلی کاشته می شود. اگرچه شواهد هنوز کامل نیست، اما درمان بیماری زمینه ای ممکن است به بازگرداندن کارکرد نعوظی به حالت طبیعی کمک کند. برای مثال، مردان مبتلا به دیابت، در صورتی که میزان قند خون شان کاملا کنترل شود، با احتمال کمتری دچار مشکل نعوظ می شوند.

در حال حاضر، پزشکان به طور قطعی نمی دانند که آیا داروهای کاهنده میزان کلسترول هم می تواند در این مورد کمک   کننده باشد یا نه؛ اما به هر حال، به خصوص آنجایی که داروهای استاتینی کاهنده کلسترول، کارکرد عروقی را هم بهبود می بخشند،  امکان قویی در مورد مفید بودن آنها هست. اصلاح سبک زندگی نیز نویدبخش است اما تنها اگر پیش از آنی شروع شود که تصلب شریان ها، فشار خون بالا و دیابت آسیب های بازگشت ناپذیر به شریان ها و عصب هایی که برای کارکرد طبیعی جنسی لازم هستند، وارد نیاورده باشند. مانند اغلب بیماری ها،  در این مورد نیز پیشگیری بهترین درمان است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٧

 

درمان انواع ناتوانی های جنسی

روش های درمان

الف:در درمان انواع ناتوانی های جنسی (کندی و سستی نعوظ و......) عسل و زنجبیل موثر واقع میشود. مصرف زنجبیل برای هر وعده 5 گرم (یک قاشق چایخوری) است که باید با یک استکان عسل مخلوط گردد و روزی سه قاشق مربا خوری مصرف شود.

ب: قرنفل. عود. فلفل. از هر کدام 10 گرم نرم ساییده و با 250 گرم عسل و یک گرم زعفران مخلوط کنید و روزی سه قاشق مربا خوری میل نمایید. برای دیر انزال شدن و سستی کمر نافع است.

ج:زعفران 1گرم . زیره 10 گرم. مغز گردو یا بادام 100 گرم . همه را خوب بکوبید و با 250 گرم عسل مخلوط نمایید و روزی دو قاشق غذاخوری بعد از صبحانه و شام میل نمایید. برای رفع ناتوانی جنسی و افزایش تمایل و قدرت جنسی بسیار مفید است.

د:قدامه شیرازی 15 گرم . تخم شاهی و پیاز هر کدام 50 گرم .همه را کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط نموده و روزانه سه قاشق مربا خوری میل نمایید. زیاد کننده شهوت است.

 

ه: کسانی که مبتلا به ضعف قدرت تناسلی . سرعت انزال و یا عدم نعوظ هستند اگر به مقدار 2 جو مومیایی را در 40 گرم عسل حل کرده و میل نمایند و سه روز ادامه دهند به حد اعلا از این بابت تقویت خواهند شد.

 

مومیایی دارویی است کمیاب و ذیقیمت و در مداوا سریع الاثر . بهترین نوع مومیایی آن است که از کوههای استان فارس به دست میاید هم خوراکی است و هم به صورت ضماد به کار میرود.

 

افراد مسن که به ضعف قوه باه مبتلا هستند . روغن زیتون عتیق را با عسل از هر کدام 75 گرم مخلوط نموده . سه روز روزی سه قاشق مربا خوری بخورند یا یک قاشق چای خوری پودر تخم شاهی را با یک استکان عسل روزی سه بار هر با یک قاشق مربا خوری میل نمایند.

 

درمان خستگی جنسی

خوردن یک لیوان آب لیمو با عسل پس از هر آمیزش جنسی برای زن و مرد بسیار موثر واقع میشود و مقداری از انرزی از دست رفته را جبران میکند.

 

تقویت اسپرم

الف: کسانی که اسپرم آنها خیلی ضعیف است و بچه دار نمیشوند میتوانند از معجون زیر (شیر+ عسل+تخم مرغ+پیاز) یک روز در میان و به مدت یک ماه استفاده کنند و نتیجه اش را ببیننند. ضرر ندارد.

ب: دو قاشق آب پیاز . دو قاشق عسل را در یک لیوان شیر حل کرده و قبل از خواب میل نمایند. بهترین داروی محرک قوه باه و ازدیاد اسپرماتوزوئید است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۳/٧
← صفحه بعد