وجود ناراحتی و احساس گیرکردن غذا در گلو علل متفاوتی می تواند داشته باشد . گاه این حالت ناشی از وجود یک فشار خارجی به مری است . در این حالت عاملی از بیرون بر روی مری فشار وارد می آورد بنابراین فرد دچار اختلال در بلع خواهد شد. این اختلال بلع در خوردن مواد مایع و جامد وجود خواهد داشت . البته گاه ممکن است علل مربوط به خود مری هم سبب بروز این حالت شود .
در این موارد با بررسی هایی که انجام می شود وجوداین فشار و یا اختلال مشخص خواهد شد.
در مواردی ممکن است دربررسی هایی که انجام می شود اختلالی وجود نداشته باشد . یعنی فرد احساس گیر کردن غذا در گلو دارد .ولی بررسی ها هیچ گونه اختلالی را نشان نمی دهد که این حالت را احساس وجود توده در گلو می گویند . عقیده براین است که علل روانی در وجود این حالت نقش زیادی خواهد داشت . وجود اضطراب و استرس و یا افسردگی ، غم و شادی می تواند این حالت  را پدید آورده و یا تشدید نماید .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٢/۸