بیماری های حنجره را دست کمنگیرید

در فصل
سرما بخاطر کاهش توان دفاعی بدن کسانی که ناتوان تر هستند زود به بیماری مبتلا شده
و آنرا به دیگران منتقل می کنند، در این بین بیماری های حنجره و گلو در بلژیک
فراوان است.

لارنژیت به ورم حنجره گفته می شود که در صورت بروز تند (در چند
روز) لارنژیت حاد نامیده می شود و در صورت بروز آرام (در چند هفته) به آن لارنژیت
مزمن می گویند.

لارنژیت حاد با سرفه و درد گردن و تب وخشونت صدا خود را نشان
می دهد. علت آن عفونت های ویروسی، بد کار کشیدن از حنجره در زمان گفتگو و آواز
خواندن، استنشاق بخار و گازهای سمی یا داغ، خوردن مواد سوزاننده شیمیایی یا پریدن
آنها به داخل حنجره، عفونت باکتریایی مثل استرپتوکوک و دیفتری و سل و قرار گرفتن در
هوای خیلی سرد است.

درمان لارنژیت حاد
برای درمان لارنژیت حاد باید موارد
زیر را رعایت کرد:
- استراحت در منزل با صحبت نکردن
- کاهش سخن گفتن حتی
بصورت پچ پچ
- نوشیدن نوشیدنی های ترش و گرم
- مصرف فراوان آب
- دوری از
دود سیگار
- استفاده از بخور و رطوبت کافی
- خوردن خلط آورها
- مصرف
داروهای ضد درد
- درمان آنتی بیوتیکی بدستور پزشک

لارنژیت
مزمن
لارنژیت مزمن خود را با سرفه، خشونت صدا و سستی و خستگی در صدا نشان می
دهد.
علل آن شامل بدرازا کشیدن لارنژیت حاد، بدبکاربردن حنجره در هنگام گفتگو و
آواز خواندن، سیگار کشیدن، سل، سیفلیس، سرطان می باشد.

لارنژیت مزمن با
بیرون زدن چرک همراه است و درمان آن با نابودی علت و استراحت دادن به حنجره با حرف
نزدن و آواز نخواندن ممکن می شود. در نوعی از لارنژیت مزمن که کوردیت پولیپوئید
نامیده می شود، جراحی با لیزر مورد نیاز است.

همچنین کسانی که فریاد می کشند
و به حنجره ی خود فشار می آورند نیز از بیماری های گلو، حنجره و تارهای صوتی زیر
رنج می برند:
- لارنژیت حاد
- لارنژیت مزمن
- دانه های حنجره (گره آواز
خوان)
- زخم های تماسی حنجره
- گرانولوم تارهای صوتی

/ 0 نظر / 11 بازدید