تمرین پرورش صدا برای مجریان وگویندگان:

 

 

نفس کشیدن اصولی مهم ترین جنبه صدای حرفه ای مجریان گویندگان به حساب می آید، چرا که انرژی صدای افراد به نحوه تنفس آنها بستگی دارد.

اگر در منبع انرژی صدا مشکلی ایجاد شود قاعدتا به تمام صدا آسیب وارد خواهد شد. مثل این می ماند که بخواهید با تلفن موبایل خود با دیگران تماس بگیرید در حالیکه باتری تلفن شما تمام شده است. صدای با کیفیت بالا هم به نفسی پر از انرژی نیاز دارد.

تنفس درست باید از بخش پائین دیافراگم شروع شود: با هر دم معده کاملا منبسط و در هر بازدم معده باید منقبض شود. برای تمرین روش تنفس، روی زمین به پشت دراز بکشید و روی شکم خود کتابی را قرار دهید. اگر با هر دم کتاب بلند شد و با هر بازدم کتاب پائین آمد، شیوه تنفس شما درست است.

/ 0 نظر / 12 بازدید