اختلال در بلع معمولا عارضه ای است که کمتر شایع می باشد.

این اختلالات معمولا به شکلهای گوناگونی ظاهر میگردد.مانند خسته شدن فک از

جویدن،اختلال  در جویدن و گاز گرفتن زبان،گیر کردن  لقمه  در گلو و  یا  حتی

نوشیدنیها  و ...

برای پیشگیری و بهبود این موارد میتوان از روشهای زیر بهره جست:

1- هنگام غذاخوردن به شکلی صحیح و درست بنشینیم و از قرار گرفتن به حالت

درازکش و یا راه رفتن هنگام صرف غذا جدا خودداری نماییم.

2- از صحبت کردن و تماشای تلویزیون به هنگام  غذا خوردن پرهیز نماییم  و در

محیطی آرام و بدون سر و صدا به صرف غذا بپردازیم.

3- غذا را با عجله نخوریم و لقمه ها را نجویده فرو ندهیم.

4- میتوان هنگام صرف غذا از مواد غذایی مایع و جامد به صورت یک در میان

استفاده نمود.

5- از لقمه های کوچک استفاده نماییم.

6- ازمواد غذایی خیلی سفت وسخت استفاده نکنیم.

/ 0 نظر / 11 بازدید