محققان ادعا کرده اند که درمان هورمونی، ترکیبی از هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون که معمولا به منظور کاهش علائم یائسگی مورد استفاده برخی از زنان یائسه قرار می گیرد، ممکن است مغز آنها را جوانتر کند.

مطالعه بر روی گروه کوچکی از زنان یائسه نشان داد که ارتباط میان نیم کره های چپ و راست مغز در بین آنهایی که تحت درمان هورمونی (HRT)، بودند، بهتر بوده است.

اساتید رشته روانشناسی دانشگاه دورهام انگلستان می گویند فعالیت مغز در این گروه، مشابه زنان جوان بوده است که به طور طبیعی بدنشان این هورمون ها را می سازد.

نتیجه این تحقیق در نشریه "هورمون ها و رفتار"، منتشر شده است.

در این تحقیق ۶۲ زن یائسه ۴۶ تا ۷۱ سال شرکت داشته اند.

از این گروه، ۳۶ نفر درمان هورمونی می شده اند و کل گروه راست دست بوده اند.

از جمله از آنها خواسته شده بود با انگشت های مختلف دو دستشان چند دکمه را فشار دهند که انگیزه از این انجام این آزمون محک زدن میزان تعادل حرکتی آنها هنگام اجرای حرکت های ظریف بوده است.

محققان گفتند حرکت همزمان انگشتان دو دست نشان می دهد دو نیم کره مغز، با یکدیگر در ارتباطند و فعالیت می کنند.

این همکاری هماهنگ در زنانی که تحت درمان هورمونی بودند بیشتر بوده است.

گروه تحقیقی دورهام می گوید این آزمایش نشان داده است که هورمون های استروژن و پروژسترون دروازه میان نیم کره های چپ و راست مغز را می گشاید و ارتباط و هماهنگی میان آنها را بهتر می کند.

دکتر مارکوس هاسمن، که در راس این گروه تحقیقی قرار داشته است، گفت: "هورمون های جنسی استروژن و پروژسترون در عوض کردن نحوه سازماندهی مغز نقش عمده ای دارند و قادرند نه تنها رفتار جنسی و باروری را بلکه همچنین عملکرد شناختی مغز را تحت تاثیر قرار بدهند."

او گفت: "ما امیدواریم بزودی دریابیم که آیا هورمون های جنسی می توانند با تقسیم کردن فشار ناشی از صدمات سکته مغزی و سایر بیماری ها بین دو نیم کره مغز، تاثیر این عارضه ها را در زنان یائسه کمتر کنند یا نه."

دکتر دریل اوکانر، استاد روانشناسی در دانشگاه لیدز، گفت قبلا تحقیقات نشان داده بود که هورمون های جنسی از فعالیت های مغز مانند حافظه محافظت می کنند.

اما او افزود هنوز خیلی زود است که بگوییم درمان هورمونی، در این چارچوب، برای زنان یائسه در ارتباط با احتمال سکته مغزی یاسایر آسیب های مغزی، حاصلی در بر خواهد داشت

/ 0 نظر / 11 بازدید