ازدست دادن تحریک طبیعی در اثر حضور اتصال غیر طبیعی زبان توسط بافتی محکم بین سطح شکمی زبان و کف دهان، یک زبان مهار شده ایجاد می‏کند. زبان مهار شده یک نقص تکاملی است که مشخصه آن اتصال دهنده زبانی کوتاه و جلوتر از حد طبیعی است که باعث محدودیت حرکت زبان و اشکال در صحبت کردن می‏شود.
گاهی اوقات اتصال دهنده غیر طبیعی زبانی نوک زبان را به لثه زبانی قدام دهان متصل می‏کند، که باعث اعمال کشش در بافت لثه‏ای و به دنبال آن تحلیل لثه و ایجاد بیماریهای لثه‏ای در محل چسبندگی اتصال دهنده می‏شود. زبان مهار شده با تغییر موقعیت اتصال دهنده توسط جراحی درمان می‏گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید