# آبریزش_دهان_(drooling)_یا_سیالوره_(sialorrhea_)
این مساله تا سن 18- 15ماهگی  در نتیجه بلوغ فیزیولوژیکی عملکرد حرکت دهانی از بین می رود .افزایش آبریزش دهان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 43 بازدید