تئوریهای اولیه اشکال نعوظ را به اضطراب نسبت می دادند. در دهه 1950 اعتقاد بر این بود که علت 90% موارد اختلال نعوظ
روحی روانی است. امروزه با پیشرفت روشهای تشخیصی مشخص شده است که علت بیش از 50% ناتوانیهای جنسی ارگانیک است و این درصد در سنین بالاتر بیشتر است.علت ناتوانی جنسی با منشا روانی ناشناخته است. فعالیت بیش از حد سمپاتیک و مهار
آزاد شدن نروترانسمیتر ها از فرضیه های مطرح شده هستند.

ناتوانی جنسی روانی( پسیکوژن)

شروع ناکهانی ناتوانی جنسی, اختلال عملکرد جنسی ( مثل داشتن نعوظ مناسب با یک شریک جنسی و نعوظ ضعیف با سایر شرکای جنسی , یا نعوظ طبیعی شبانه علیرغم  اختلال نعوظ در روز .. همگی یافته هائی به نفع ناتوانی جنسی با منشاء روانی است. با بررسی فعالیت نعوظ شبانه(NPT).. بطور طبیعی باید هر 3-5 نعوظ  در هر شب وجود داشته باشد.. که هر یک بین
25-35 دقیقه بطول بکشد.. وجود داشته باشد)  , میتوان در افتراق اختلال نعوظ پسیکوژن(NPT  طبیعی است)  و اختلال نعوظ
ارگانیک (NPT  غیر طبیعی  است)  افتراق قائل شد. تست تزریق  داخل کاور نوس ( با یا بدون تحریک جنسی).. در اثبات تشخیص اختلال جنسی پسیکوژن کمک کننده است. اگر اختلال عصبی و یا هورموی موجود باشد  ایجاد نعوظ  کامل بعد از تزریق  قویا به نفع اختلال نعوظ پسیکوژن است.

درمان  ناتوانی جنسی با  منشاء روانی
از لحاظ تئوری  درمان ارجح ناتوانی جنسی با منشا روانی( سایکوتراپی) است. درمان فردی با روش سایکوآنالیز( که بر تئوری
فروید استوار است و معتقد است اختلال نعوظ ناشی از ترس نا خود آگاه بوده که در کمپلکس ادیپوس متمرکز است),  درمان سایکودینامیک ..رفتار درمانی  آموزش فیدبک  و درمان با هیپنوتیزم از سایر روشهای درمانی است. اگر بیمار از روان  درمانی خود داری کرده و با بعد از چند جلسه بهبودی مشخصی پیدا نکند.. میتوان اقدام  به درمان جایگزینی کرده که شامل  استفاده از دستگاه واکیوم  تزریق  داخل جسم غاری و یا تجویز داخل مجرائی مواد گشاد کننده عروقی.. پروتز های آلت است. اخیرا داروی مهار کننده فسفو دی استراز بنام  ویاگرا یا  silendefil... که در درمان ناتوانی جنسی پسیکوژن خیلی موثر است...84% بهبود
داشته اند و 70% موفق به مقاربت شده اند( در برابر 29% و 26% بهبودی با دارو نما). امروزه  این دارو جهت غربالگری
تشخیصی  به منظور رد ناتوانی جنسی پسیکوژن کاربرد پیدا کرده است. ..

/ 0 نظر / 26 بازدید