از حنجره خود مراقبت کنیم

برای بهداشت صوتی و جلوگیری از آسیب‌های جدی تارهای صوتی که شما را تهدید می‌ کند، لازم است به نکات ذیل توجه کنید؛

حنجره
حنجره قسمتی از مجرای تنفسی است و اسفنکتر مسئول تولید صدا می‌ باشد. محل آن در قسمت قدامی گردن و در محاذات پنجمین و ششمین مهره ‌های گردنی است. حنجره در بالا به داخل بخش حنجره‌ ای حلق باز می‌شود و در پایین با نای ادامه پیدا می‌کند. حنجره از نه عدد غضروف و رباط و شش عضله و بافت‌های همبند به وجود آمده و از داخل به وسیله مخاط پوشیده شده است. عضلات داخلی و خارجی خیلی ظریف هستند و تحت تاثیر عوامل خارجی و روانی، متاثر و آزرده می ‌شوند.
طول حنجره در مردان حدود 44 میلیمتر و در زنان حدود 36 میلیمتر است.

چین صوتی
چین صوتی )Vocal Fold( چینی متحرک در هر دو طرف حنجره است که از غشای مخاطی پوشاننده رباط صوتی تشکیل می‌ شود و سفید رنگ است و حالت صدفی دارد. بسته به جنسیت، سن و... تارهای صوتی با هم فرق می‌ کند. حنجره هنگام ادای صداهای زیر، بالا می ‌رود و هنگام تولید صداهای بم پایین می‌ آید. طناب‌ های صوتی اصلی که با آن صحبت می ‌کنیم تارهای یک اسفنکتر است که از قسمت جلو ثابت است و از پایین آزاد و متحرک هستند. وقتی که احساس آرامش می‌ کنید تارهای صوتی از هم باز هستند و هوا به راحتی عبور می‌ کند. تارهای صوتی هنگام بلع به هم نزدیک و مجرای تنفسی را بسته و مانع ورود مواد غذایی به مجرای تنفسی می‌شوند.

/ 0 نظر / 9 بازدید